Από 17.9.2015_Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Μεταβολή συναλλαγματικής ισοτιμίας – Παραβίαση υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης των δανειοληπτών–Πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και Τραπεζών

Μετά από παράκληση δανειοληπτών σε ρήτρα ελβετικού φράγκου, δημοσιεύουμε και εδώ, την υπάρχουσα στο διαδίκτυο

Πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή από 17 Σεπτεμβρίου 2015  Αριθ. Πρωτ. :22325 2015,  για τα δάνεια σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου

που και η Επιτροπή μας στηρίχτηκε σε αυτήν, για την σύνταξη της πρότασή της που παραδόθηκε από το 2022 στη ΒΟΥΛΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΚΟΜΜΑΤΑ και φορείς.

Από το 2015 πέρασαν πολλά χρόνια και αν είχε προχωρήσει,
σήμερα δεν θα είχαν χαθεί σπίτια, περιουσίες και άνθρωποι.
(Ποιος, πότε και γιατί, με εξώδικο το σταμάτησαν είναι γνωστό σε όλους )

Ανατρέξτε στην: https://www.facebook.com/search/top?q=%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7   και συνοπτικά: 10 Οκτωβρίου 2015- Τα θεσμικά όργανα των δανειοληπτών αποστέλλουν εξώδικο (ΣΥΔΑΝΕΦ) στον Συνήγορο του Καταναλωτή για την ανωτέρω πρόταση του καθώς επιμένουν στη πάγια θέση τους για αναδρομικό επανυπολογισμό με αρχική ισοτιμία)
Ενδεικτικά μέσα στην πρόταση επισημαίνεται:

“….17 Σεπτεμβρίου 2015  Αριθ. Πρωτ. :22325 2015 ….   Ο καταναλωτής θα πληρώνει με σταθερή ισοτιμία 1€/1,40CHF
και η διαφορά που προκύπτει από την πραγματική ισοτιμία θα καλύπτεται από την τράπεζα έως τη
λήξη του δανείου. Η πρόταση αυτή αφορά, βεβαίως, στην περίπτωση που η πραγματική ισοτιμία δεν
ξεπερνάει το 1€/1,40 CHF.
Τα πλεονεκτήματα της σχετικής ρύθμισης είναι ότι:
α) Λόγω των μηδενικών επιτοκίων σε ελβετικό φράγκο, ο δανειολήπτης αποπληρώνει μόνο κεφάλαιο.
β) Πλέον έχει συγκεκριμένη κλειστή ισοτιμία, οπότε αποφεύγει μελλοντικές μεταβολές και μπορεί να
κάνει πιο εύκολα τον οικονομικό του προγραμματισμό.
γ) Διατηρεί την ευελιξία, αν επανέλθει η ισοτιμία στο μέλλον σε επιθυμητά επίπεδα, να μετατρέψει το
υπόλοιπο του δανείου του σε Ευρώ.
ε) Αποφεύγει πολυετείς και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες.
Σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα:
α) Τα δάνεια παραμένουν ενήμερα χωρίς να απαιτούνται επιπλέον κεφαλαιακές προβλέψεις.
β) Οι όποιες ζημιές είναι σταδιακές, σε βάθος πολλών ετών και εξαρτώνται από την πορεία του
ελβετικού φράγκου.
γ) Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους, μπορούν να προβούν στις αντίστοιχες κινήσεις στην αγορά
συναλλάγματος ή παραγώγων, ώστε να μειώσουν περαιτέρω τη ζημία τους.
δ) Μπορούν να ασφαλιστούν έναντι περαιτέρω ενίσχυσης του ελβετικού φράγκου.
ε) Επιλύουν ένα πρόβλημα πελάτη τους, που δημιούργησε η πλημμελής προσυμβατική ενημέρωση
και αποφεύγουν πολυετείς και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες.
Η παραπάνω πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη
συμβιβαστική επίλυση των διαφορών στις υποθέσεις με το αντικείμενο αυτό αλλά και για τη
συνολικότερη διαχείριση των συναφών εκκρεμών υποθέσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

17 Σεπτεμβρίου 2015   ”

Και σε φωτογραφίες και με link  στο τέλος για πλήρη ανάγνωση.

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2015  Αριθ. Πρωτ. :22325

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας
Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου
Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή
Εισηγητές – Ειδικοί Επιστήμονες:
Θεοδώρα Ρούμπου, Νομικός
Διονύσιος Ραυτόπουλος, Οικονομολόγος Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2015  Αριθ. Πρωτ. :22325
ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ. Νίκο Χριστοδουλάκη  Νίκης 5-7  101 80 Αθήνα
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. Γιάννη Στουρνάρα Διοικητή Ελευθερίου Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα
3. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου&Προστασίας Καταναλωτή κ. Αντώνιο Παπαδεράκη Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Γενική Γραμματεία Εμπορίου
4. Ελληνική Ένωση Τραπεζών κ. Χρήστο Γκόρτσο  Γενικό Γραμματέα Αμερικής 21Α 106 72 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Μεταβολή συναλλαγματικής ισοτιμίας –
Παραβίαση υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης των δανειοληπτών – Πρόταση
Συνηγόρου του Καταναλωτή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και
Τραπεζών.

Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο –Πρόταση
Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ισχύ από το 2015
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#Δείτε εδώ όλη την πρόταση: Πρόταση Συνηγόρου ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ_ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ_από το 2015

και το έγγραφο που αναφέρεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ εδώ: https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%ce%95%ce%93%ce%93%ce%a1%ce%91%ce%a6%ce%9f%20484%20-19.3.2007.pdf

 

2 σκέψεις για το “Από 17.9.2015_Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Μεταβολή συναλλαγματικής ισοτιμίας – Παραβίαση υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης των δανειοληπτών–Πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και Τραπεζών”

    1. Ανατρέξτε στην: https://www.facebook.com/groups/daneiachf.drasi/permalink/5624847200956372/?mibextid=oMANbw και συνοπτικά: 10 Οκτωβρίου 2015- Τα θεσμικά όργανα των δανειοληπτών αποστέλλουν εξώδικο (ΣΥΔΑΝΕΦ) στον Συνήγορο του Καταναλωτή για την ανωτέρω πρόταση του καθώς επιμένουν στη πάγια θέση τους για αναδρομικό επανυπολογισμό με αρχική ισοτιμία)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top